Vraag & Antwoord

Op de pagina treft u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord dat u zoek er niet bij? Laat het ons weten!

Door wie wordt de Zeister Avondvierdaagse georganiseerd?

De Avondvierdaagse wordt georganiseerd door de PRC (Plaatselijke Regelings Commissie) van Zeist, onder auspiciën van de SGWB. Bij deelname dient u zich te houden aan ons reglement.

Waarom is de Avondvierdaagse niet van dinsdag t/m vrijdag?

Wij begrijpen heel goed dat veel kinderen op vrijdag moe zijn van vier avonden laat naar bed. Zeker het defilé is altijd een hele (mooie) happening. Geregeld krijgen we de vraag of we niet op dinsdag kunnen starten, zodat het defilé op vrijdag valt en dus aansluit op het weekend.

De reden daarvoor is eenvoudig en helaas buiten onze 'macht': Zeist heeft op vrijdag koopavond en de winkeliersvereniging ziet een defilé op die avond niet zitten. Wij zijn eerder overtuigd van het voordeel ervan: er zijn tenslotte veel mensen op de been in het centrum en dat kan de winkeliers zeker ten goede komen. Wij blijven het proberen... helpt u ons mee? Neem dan eens contact op met de winkeliersvereniging of het centrummanagement.

Tegelijkertijd zien wij ook dat veel scholen ervoor kiezen om de vrijdag na de Avondvierdaagse iets later te beginnen met de lessen, een studiedag in te plannen of iets van een dergelijke strekking. Dat is natuurlijk ook heel praktisch.

Onze groep heeft de laatste jaren niet meer voorop gelopen, wanneer zijn wij aan de beurt?

We werken sinds 2013 met een vaste startnummerlijst voor alle groepen die al langer meedoen. Om verwarring te voorkomen: we maken wél elk jaar een ‘verse’ startnummerlijst. Het startnummer is voor de hele school of vereniging, steeds het zelfde. Op het Bisonveld en ook bij het opstellen voor het defilé, op de Verlengde Slotlaan.

De nummerlijst is vastgesteld aan de hand van het oprichtingsjaar. We hebben het ingedeeld in 5 hoofdgroepen. Iedereen staat, in 5 jaar tijd, dus een keer vooraan en een keer achteraan.

Een voorbeeld: In 2014 zullen de groepen die opgericht zijn in een jaar dat eindigt op een 4 of een 9 vooraan staan. Kortweg: de groepen die een jubileum vieren in 2014 staat vooraan.

  • SV Zeist is opgericht in 1914 en in het jaar 2014 viert deze sportvereniging het 100 jarig bestaan. SV Zeist krijgt startnummer 02. Het startnummer van de 5 kilometergroep van SV Zeist, is op het Bisonveld 02. Ook de 10 kilometergroep van SV Zeist krijgt startnummer 02. Beide afstandsgroepen van SV Zeist stellen zich op de Verlengde Slotlaan ook op bij nummere 02. Dat is bij lantaarnpaal 3471-0002.
  • Sportvereniging Austerlitz is opgericht in 1934 krijgt startnummer 03 en CBS Kerckeboschsschool opgericht in 1949 krijgt starnummer 04.
  • De Openbare Montessorieschool Zeist is opgericht in 1976 en staat in 2014 in de 3e hoofdgroep, dat is dus ergens halverwege de stoet. In 2016, als zij 40 jaar bestaan, zullen zij in de 1e hoofdgroep staan. In dat jaar lopen zij dus ergens vooraan in de stoet. In de volgorde binnen de hoofdgroepen zal jaarlijks ook nog wat gewisseld worden, zodat niet elk jaar de Openbare Montessorieschool Zeist achter Korfbalvereniging RDZ (sinds 1941) loopt.

De oprichtingsjaren die we hanteren zijn: Zeister Schoolvereniging 1930, Zeister Vrije School 1935, Austerlitz Belang 1945 (Dorp 1804), MaMeJoh 1950, 1950 Kindervreugd 1950, Amerpoort 1955, RK Damiaanschool 1985 (1880 Katholiek Onderwijs Zeist), CBS de Hoeksteen 1985 (Slotlaanschool 1865), CBS Ichtus 1995 (Regenboog 1991), Commeniusschool 1896 (School broedergemeente 1750), ZGV Hygiëa 1921, Zonnehuizen 1931, PKN Noorderlicht Gemeente 1931, ZSV Patria 1941, CKV RDZ 1941, Openbare Montessorischool Zeist 1976, CBS Ichtus 1932 (ds. Adriaanseschool), RK de Griffel (’52 Willibrordus, ‘53 Pastor Meursschool, ‘54 Bonifatius), CBS Oud Zandbergen 1957 (1985), Het Spoor 1957 (1987 Jenaplan), Christelijk Lyceum Zeist 1918, Rehobothschool 1928, CGV Mars 1933, CBS Nije-Kroost 1953, OBS de Koppel 1973, SV Zeist 1914, SV Austerlitz 1934, CBS Kerckeboschschool 1949, CBS de Wegwijzer 1954, CBS de Sluis 1974.

Waarom worden groepen bij het oversteken niet altijd logisch afgebroken?

Goeie vraag, we horen dat vaker.. vaak vriendelijk en helaas soms ook niet. We leggen het graag uit. Het oversteken van ruim 3000 wandelaars, veelal kinderen, is niet gemakkelijk. De wegen in en rond Zeist zijn druk en soms ook gevaarlijk. Ook rijden er veel lijndiensten. De medewerkers van de Avondvierdaagse krijgen jaarlijks een degelijke training van de politie Zeist en worden geschoold in het regelen van het verkeer én de stroom wandelaars. Zij staan er voor uw veiligheid én voor dat van alle deelnemers aan het verkeer. Zij kunnen op hun post als beste inschatten hoe de doorstroming voor iedereen te bevorderen. En tegelijkertijd proberen zij zoveel mogelijk rekening te houden met de wens om scholen en groepen zoveel mogelijk in één keer te laten oversteken/doorlopen. Soms lukt dat niet en daarvoor vragen wij dan ook uw begrip. Ook als een beslissing niet logisch lijkt, u kunt en mag er vanuit gaan dat de vrijwilligers van de organisatie het beste overzicht hebben over de situatie. Zij letten tenslotte op alle deelnemers aan het verkeer. En ze zijn er op getraind om dat vloeiend te laten verlopen.. inclusief het zoveel mogelijk in één keer oversteken van een gehele school of groep. Dat is tenslotte wel zo gezellig.
U kunt zelf ook bijdragen aan het goede verloop van de avonden:

  • Draag als groep opvallende/uniforme kleding, zodat het voor onze medewerkers duidelijk is dat u bij elkaar hoort. Dus niet alleen de kinderen, uzelf ook. Geregeld zijn de hekkensluiters van een groep en diegene die op kop lopen bij de volgende, niet van elkaar te onderscheiden.
  • Probeer bij het naderen van een oversteekpunt oogcontact te maken met de medewerkers.
  • Geef aan waar de groep eindigt, zodat het duidelijk is waar er eventueel gebroken kan worden. Of neem zelf het initiatief, in communicatie met de medewerker, om te stoppen.. bijvoorbeeld om uw groep even te laten aansluiten.
  • Ga niet in discussie met een medewerker tijdens de oversteekpost. Hun taak is het om het verkeer te regelen en ze hebben geen tijd voor een gesprek. Ook als u zeker weet in uw gelijk te staan, erken uw meerdere in dit geval en kom als de wandelavond voorbij is, naar de organisatie op het veld. Wij zijn altijd bereid om met u van gedachten te wisselen en wij leren graag van uw opbouwende kritiek. Maak van uw hart geen moordkuil, maar laat de medewerkers op het moment zelf, hun werk doen.

Mag ik/mag onze organisatie flyeren of promotiemateriaal uitdelen aan de deelnemers. Of kan ons standje op het veld staan?

Wij krijgen deze vraag vaak. En het antwoord is niet eenduidig, maar wel duidelijk: alleen als u met ons hierover afspraken maakt.
In principe is het niet 'verboden' om iets te verkopen of uit te delen op straat. Wel dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij de Gemeente Zeist. Of u nou krentenbollen uitdeelt aan alle wandelaars, ijsjes gaat verkopen of wilt flyeren. Maar los van die vergunning heeft u wel te maken met de regels van ons evenement. Het is daarom erg zinvol om contact met ons op te nemen om het e.e.a. goed te regelen en af te spreken.

Onze hoofdsponsor

sponsor-groene-winkel-klein

CarpaccioKEET

Samen in Zeist

Sportspecialist SunnyCamp

Tof Bloemen

Bram's pannenkoeken

van Klaas